Sveriges Farmaceuter

Sveriges Farmaceuter är ett fackförbund för receptarier och apotekare. Förbundets uppgift är att stötta medlemmarna i fackliga frågor samt att utveckla och marknadsföra apotekares och receptariers kompetens och stärka deras villkor på arbetsmarknaden.

Sveriges Farmaceuter är en partipolitiskt obunden organisation som grundades 1903 och har cirka 7 000 medlemmar. Sveriges Farmaceuter ingår i Saco.

Här samlar vi våra nyheter om Sveriges Farmaceuter. Vi har också ett dagligt nyhetsbrev för dig som inte vill missa något nytt.

Visa fler