• Annonsera
 • Kontakt
 • Lediga jobb
 • Logga in

Ledigt jobb


Linnéuniversitetet

Doktorand i vårdvetenskap

Publicerad 2017-03-16 16:24

personal

Doktorand i vårdvetenskap Kalmar

Diarienummer: 2017/1590-2.2.1

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap har drygt 100 medarbetare med lika stor verksamhet förlagd till vartdera campus i Kalmar och Växjö. Inom institutionen bedrivs forskning och undervisning inom det hälso- och vårdvetenskapliga området. I vårt arbete utgår vi från Linnéuniversitetets fyra värdeord: nytänkande, nyfikenhet, närhet och nytta och vill erbjuda en miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vid varje rekrytering strävar vi därför efter ökad mångfald och jämställdhet.Vi söker nu en motiverad student med en grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå inom vårdvetenskap.

Arbetsbeskrivning
Doktorandens inriktning kommer att vara forskning inom läkemedelsanvändning bland personer med polyfarmaci. Studierna omfattar en klusterrandomiserad studie som syftar till att utvärdera effekten av en intervention (motiverande patientsamtal på apotekt samt användning av ett eHälsostöd) på personer med polyfarmacis läkemedelsföljsamhet, livskvalitet och andra utfallsmått. I projektet ingår även en kartläggning av hur apotekspersonal disponerar sin arbetstid före och efter interventionen (direkt observationsstudie). Resultaten av dessa delstudier kommer att ligga till grund för en ekonomisk utvärdering av interventionen.

Det aktuella projektet är en del av ett multidisciplinärt forskningsprogram som syftar till att främja säker och sammanhållen vård för personer med multipla och kroniska sjukdomar som mestadels vårdas i hemmet. Doktoranden kommer att ingå i ett nätverk av forskare bestående av farmaceuter, sjuksköterskor, socionom,  informationsdesigner, hälsoekonom och statistiker. I sin forskning kommer doktoranden att använda frågeformulär, sofistikerade metoder för direkt observationer (kvantitativa data), samt intervjuer (kvalitativa data). Doktoranden kommer att arbeta med rekrytering av försökspersoner (farmaceuter på öppenvårdsapotek), utbildning av farmaceuter i motiverande patientsamtal, insamlande och bearbetning av data enligt ovan samt skrivande av vetenskapliga artiklar.

Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid.

Om en doktorand begär det, får anställningen avse arbete på deltid, dock lägst 50% av heltid. Märk att doktorand anställd på 50 % inte kan ägna sig åt annat än sin egen utbildning inom ramen för anställningen.

Aktuell antagning finansieras med en doktorandanställning motsvarande heltid i fyra år och anställningen är tillsvidare placerad i Kalmar.

Behörighetskrav
Högskoleförordningen anger att för behörighet till antagning på forskarnivå krävs det att den sökande

 1. Har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit, och
 2. bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet har den som

 1. Avlagt examen på avancerad nivå

 2. Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet 
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6: Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska. För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS.

Bedömningsgrunder
Goda kunskaper i Office-paketet och i svenska språket både muntligt och skriftligt är ett krav. Arbetslivserfarenhet från öppenvårdsapotek och vidareutbildning inom området forskningsmetodik är meriterade. Tidigare erfarenhet av rekrytering till forskningsstudier och analysering av kvantitativa och kvalitativa data är också meriterande. Vi sätter stor vikt vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga och förmåga att kommunicera med andra människor.

Kontaktpersoner
Professor Mirjam Ekstedt 0480 44 63 99, mirjam.ekstedt@lnu.se
Biträdande prefekt Pauline Johansson 0480-446315, pauline.johansson@lnu.se
Docent Elin Lehnbom, UIT – The Arctic University of Norway, +47 92096663, elin.c.lehnbom@uit.no 
HR-partner Ulf Sernelin 0470-708277, ulf.sernelin@lnu.se 

Välkommen med din ansökan enligt instruktion nedan senast 18 april 2017.

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Sökanden uppmanas också att till sin ansökan bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde. Samtliga handlingar ska bifogas digitalt i ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Ansök!

Information

 • Typ av tjänst

 • Arbetsgivare

  Linnéuniversitetet

 • Stad

 • Land

  Sverige

 • Publiceringsdatum

  2017-03-16

 • Ansök!

Nyheter från startsidan