Anna-Lena Sörenson utredare i Apoteksmarknadsutredningen.

Anna-Lena Sörenson utredare i Apoteksmarknadsutredningen.

Apoteksutredningen får tidsfrist i marginalfrågan

Nu är det klart när nästa del av Apoteksmarknadsutredningen, om handelsmarginalen, ska redovisas. 

Utredningen får fram till den 15 oktober, vad gäller frågan om reglering av handelsmarginaler för läkemedel utanför läkemedelsförmånerna. Då ska ett delbetänkande i den frågan vara klar.

Tidigare har utredningen blivit redovisad, enligt det ursprungliga uppdraget. Detta skedde den 9 mars i år.

Bakgrunden till utredningen är ett kommittédirektiv från regeringen, den 19 november 2015, för att uppnå ett en ökad kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden.

Kommentarer