Dåliga testresultat för Astra Zeneca

Läkemedelsbolaget Astra Zeneca redovisar dåliga testresultat för ett nytt astmapreparat. 

Preparatet, tralokinumab, har inte levt upp till målsättningen om att kraftigt minska besvären hos astmapatienter jämfört med hos dem som fick placebo, enligt ett pressmeddelande.

Astra Zeneca ska nu analysera resultaten ytterligare.

Kommentarer