Bild: Thinkstock

Läkemedel får mer

Staten räknar upp anslaget för läkemedelsförmånen. I vårbudgeten avsätts över en miljard ytterligare.

Kostnaderna för läkemedel har ökat kraftigt. I vårbudgeten avsätts därför ytterligare medel för att täcka dessa.

Ramanslaget till landstingens kostnader för läkemedelsförmånen höjs med 1,1 miljard kronor, i vårbudgeten som läggs fram i dag, tisdag. Totalt landar posten på drygt 25 miljarder kronor.

Staten har sedan 1998 ersatt landstingen för kostnaderna för läkemedelsförmånerna genom ett särskilt statsbidrag.

Det bidrag som enligt 2016 års överenskommelse ska betalas ut till landstingen under 2017 och de prognostiserade kostnaderna för 2017 bedöms därför inte rymmas inom anvisat anslag. Därav uppräkningen, enligt budgetpropositionen.

Kommentarer