Läkemedelsverket ska genomföra fler inspektioner

Förra året genomförde Läkemedelsverket 86 inspektioner på öppenvårdapotek. Nu siktar myndigheten på att öka antalet.

– Vår ambition är att succesivt öka våra fältinspektioner och vara mer synliga ute på apoteken både för apoteken men i förlängningen i första hand för apotekens kunder, säger Annika Babra, enhetschef på Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.

Målet är att utöka till 100 inspektioner nästa år.

Av de inspektioner som Läkemedelsverket genomförde i år var de flesta fullskaliga, men även en del temainspektioner av egenvården genomfördes.

Kommentarer