I mars tog finansdepartementet över ansvaret för ägandet av de statliga apoteksföretagen från socialdepartementet. Dagens Apotek träffade statsekreteraren Erik Thedéen för en pratstund på finansdepartementet på Drottninggatan i Stockholm. Enligt Erik Thedéen var det viktigaste skälet till flytten av apoteksfrågorna att skilja på reglering och ägande.

– Socialdepartementet hamnade lite i dubbla roller då man blev både ägare av två aktörer och samtidigt hade att hantera omregleringen som väckte en massa frågor om konkurrens.

Ansvar för apoteksfrågor har även tidigare under en period delvis legat på finansdepartementet. Det var 2007 som socialminister Göran Hägglund (KD) kopplade bort sin statssekreterare Karin Johansson från apoteksfrågorna och bad Dan Ericsson, då­varande statssekreterare på finansdepartementet, ta över. Bakgrunden var att Karin Johansson befarades vara jävig då hennes man tog konsultuppdrag åt Apoteket AB.

Men när omregleringen var avklarad lades apoteksfrågorna så småningom helt tillbaka på socialdepartementet – tills i våras.

Var det något missnöje som låg bakom att social­departementet blev av med ansvaret för ägandet?

– Nej, så har jag inte uppfattat det. Jag tror att det finns en stor enighet mellan alla inblandade om att det är bra att koncentrera ägande till dem som håller på med ägande, säger Erik Thedéen.

Apoteket AB och Apoteksgruppen är endast två av 55 helt eller delvis statligt ägda bolag, varav de flesta ligger hos finansdepartementet. Hur mycket tid upptar då apoteksföretagen för Erik Thedéen och hans stab?

– Vi har en förvaltare som sitter i styrelsen för Apoteket AB och det finns en bolagsgrupp runt företaget. Detsamma gäller Apoteksgruppen. Sedan finns det analytiker och rekryteringskunnig personal som funderar på hur styrelsen ska se ut. Så jag skulle säga att det finns ett ganska stort engagemang, säger han.

Efter att Dagens Apotek har träffat Erik Thedéen briserar bomben att Apoteket AB varslar 220 personer och snart blir det klart att ännu fler kommer att tvingas gå från det statliga företaget.

Apoteket AB har ett krav på avkastning på 20 procent och företagets ledning uppger att nedskärningarna görs för att öka lönsamheten. Frågan är om det är rimligt med ett så högt vinstkrav. Apoteket AB är inte i närheten av att nå det uppsatta målet och flera av de privata aktörerna gör minusresultat.

När Dagens Apotek ringer upp för att få en kommentar om nedskärningen är det fullt upp med arbete för höstbudgeten och Erik Thedéens pressekreterare Victoria Ericsson svarar i hans ställe.

Hon uppger att regeringen planerar att se över de ekonomiska målen för Apoteket AB och att det ska bli klart till årsstämman nästa år. Men om och hur förändringen i vinstkrav kan tänkas bli kan hon inte gå in på.