Utvecklingen av så kallade inducerade pluripotenta stamceller, IPS-celler, har de senaste åren varit en het kandidat för Nobelpriset i fysiologi eller medicin de senaste åren. Och nu kom priset.

Enligt Nobelförsamlingen har de två belönade forskarna ”helt förändrat synen på cellers utveckling och specialisering i organismen”.

Genom experiment på grodor upptäckte John B Gurdon redan 1962 att en mogen cellkärnas DNA hade bevarat all information som behövdes för att skapa alla slags celler i organismen. Han hade ersatt cellkärnan i en äggcell med cellkärnan från en tarmcell i ett grodyngel och sett att äggcellen ändå kunde utvecklas till ett grodyngel.

Långt senare, år 2006, lyckades Shinya Yamanaka omgrogrammera en mogen hudcell från en mus till att bli en omogen stamcell, en IPS-cell. Det enda som krävdes var att föra in ett antal gener i den mogna hudcellen.

Enligt Nobelförsamlingen har upptäckterna gjort att läroböcker fått skrivas om då det står klart att ”den mogna cellen inte behöver vara för evigt fjättrad i sitt specialiserade tillstånd”.

Vidare poängterar man att nya möjligheter har öppnats för att studera sjukdomar och för att utveckla diagnostik och behandling, då även mogna celler från människa kan programmeras till att bli stamceller.

John B Gurdon är född 1933 i Dippenhall i Storbritannen. Han doktorerade år 1960 vid University of Oxford och gjorde fortsatta postdocstudier vid California Institute of Technology i Pasadena, USA. Sedan 1972 är han knuten till University of Cambridge i Storbritannien och är numera verksam vid The Gurdon Institute i Cambridge.

Shiniya Yamanaka är född 1962 i Osaka i Japan. Han är läkare och specialiserad i ortopedkirurgi men omsadlade sig tidigt till grundforskare. Efter doktorsexamen 1993 var han verksam vid Gladstone Institute i San Fransisco, USA, och vid Nara Institute of Technology i Japan. I dag är Shiniya Yamanaka professor vid Kyoto-universitetet och även fortsatt verksam vid Gladstone Institute.

Läs två av arbetena som nu prisas: