Tisdagen den 3 juli sänder vi följande:

  • Debatt: Har vi råd med nya cancerläkemedel?
    Gunilla Gunnarsson, samordnare för cancerstrategin, SKL, och Anders Blanck, vd Lif.
  • Vad är viktigast för cancerpatienterna?
    Gäst: Katarina Johansson, samordnare, Nätverket mot cancer.
  • Debatt: Makt eller slakt – om sjukvårdens nya myndighetsstruktur.
    Stefan Carlsson, myndighetsutredare, landshövding i Kalmar län, och Lars-Erik Holm, generaldirektör, Socialstyrelsen.