Det är Läkemedelsverket som på uppdrag av regeringen har tagit fram registret över cirka 4 200 läkemedelssubstanser. Det kallas för det nationella substansregistret för läkemedel, NSL. Under ett års tid har substanserna granskats, kvalitetssäkrats och fått rekommenderade svenska namn samtidigt som registret anger synonymnamn och fakta över substanserna.

– Totalt finns här 13 000 namn på över 4 000 substanser. Varje natt kommer registret att uppdateras, säger Therese Ringbom, projektledare på Läkemedelsverket.

Tanken är att registret, som kan laddas ner som en XML-fil från Läkemedelsverkets hemsida, ska kunna tas in och användas inom andra system som används i hälso- och sjukvården. Inte minst i olika journalsystem.

– Det är där jag ser den största nyttan med substansregistret, för läkare vid förskrivningar. Men det beror helt på om journalsystemen tar tillvara på registret.

Apotekens Service AB har redan flaggat för att det ska börja använda substansregistret, och lägga in substanserna i sitt system som ”vara”.

– NSL kan fungera som ett nav mot andra system, säger Therese Ringbom.