Förra året fick Läkemedelsverket i uppdrag av regeringen att utreda hur andelen kasserade läkemedel kan minska med nationella åtgärder, eller om det finns andra sätt att minska miljöpåverkan. Förra året kasserades uppskattningsvis 1 500 ton läkemedel i Sverige, uppger Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

Läkemedelsverket föreslår att konstruktionen av läkemedelsförmånen utvärderas liksom systemet för generiskt utbyte, för att se hur dessa påverkar att patienter får läkemedel över som kasseras. Myndigheten vill också att det ska bli lättare för folk att kasta läkemedelsavfall genom någon form av nationell lösning. Vi ska dessutom påminnas om att slänga läkemedel på rätt ställe genom en årligen återkommande informationskampanj.

Läkemedelsverket tror att kassationen kan minska om patienter får ut sin läkemedelslista om behandlingen ändras, samt att läkemedelslistan kompletteras med generiska namn.

Ytterligare förslag är att stödja användningen av startförpackningar och dosexpedierade läkemedel och att väga in miljörisker i bedömningen av om ett läkemedel ska säljas receptfritt.