”Svensk medicinsk forskning - en ny krisbransch?” var rubriken på Dagens Medicins seminarium i Visby. Bakgrunden var Astra Zenecas nedläggning av forskningsverksamheten i Södertälje.

Astra Zeneca var representerade på seminariet av forskningsdirektören Anders Ekblom. Han hade en diger önskelista på hur Sverige kan skapa bättre förutsättningar för klinisk forskning. Utbildning i världsklass och lägre bolagsskatt var ett par av punkterna på önskelistan.

Tidigare utbildningsministern Lars Leijonborg (FP) har fått regeringens uppdrag att utreda hur Sverige ska slå vakt om den kliniska forskningen. Han delade med sig av några av sina tankar på seminariet och slog bland annat fast att en bra grundforskning är basen för att nå en framgångsrik avancerad forskning.

– Om man ställer innovation mot grundforskning så är man helt fel ute. Vi ska fortsätta att göra både och i Sverige, sade Lars Leijonborg.

Centerns vice partiledare Anders W Jonsson efterlyste ett mer samlat ansvar för den kliniska forskningen.

– I dag får landstingen ensamma bära den kliniska forskningen. I ett läge där effektivitetskraven i svensk vård blir allt högre så är det forskningen som får stryka på foten, sade Anders W Jonsson, som vill att Sverige ska testa att slå samman ett universitet och ett universitetssjukhus till en gemensam organisation för att främja den kliniska forskningen.

Förre socialministern Ylva Johansson (S) efterlyste blocköverskridande överenskommelser för att trygga forskningens framtid.

– Konkurrensen hårdnar och då måste vi bli bättre i Sverige. Det behövs blocköverskridande överenskommelser för att skapa en långsiktighet. Det behövs strukturer som går att lita på längre sikt, sade Ylva Johansson.

I höst ska regeringen presentera sin forskningsproposition. Astra Zenecas forskningsdirektör var tydlig på vad han vill se i den.

– Regeringen behöver ta ett beslut om att satsa ordentligt med stålar på forskningen, sade Anders Ekblom.