Syftet med regeringens satsning är att ”möjliggöra fortsatt drift av apotek i glesbygdsområden”.

Regeringen anslår 20 miljoner kronor per år under 2013 och 2014. Men i budgeten antyds att detta ska ses som en årlig satsning som ska fortsätta tills vidare.

– Alla invånare ska ha tillgång till god apoteksservice oavsett var de bor, säger socialminister Göran Hägglund (KD).

Vilka apotek som berörs av satsningen och hur pengarna ska fördelas är ännu inte klart. Men Göran Hägglund säger till Dagens Apotek att det i första hand handlar om de glesbygdsapotek som apoteksföretagen i samband med apoteksomregleringen förband sig att inte lägga ner inom tre år. Denna treårsperiod går ut 2013.