Uppgifterna från personalmötet har kommit Upsala Nya Tidning till del. På ett tårtkalas i torsdags med 700 anställda firades nio månaders arbete som lett fram till tre värdeord för Läkemedelsverket: ”öppenhet”, ”professionalism” och ”proaktivitet”. Men bara några veckor tidigare filmades en fråga ställd till Christina Åkerman på ett möte. Frågan ställdes med anledning av den hårda kritik av hennes ledarstil som riktats mot henne och de medarbetarundersökningar som visar på ett stadigt sjunkande förtroende vilka media har rapporterat kring.

I sitt svar säger Christina Åkerman bland annat att det handlar om en ”värdegrundsfråga” varför information sprids till media och att det görs av någon eller några ”som inte kliver fram” och som ”vill göra någon illa”, skriver UNT. Hon säger även att det är ”väldigt, väldigt negativt” att det läcks uppgifter till pressen.

UNT har också talat med två experter på tryckfrihetsfrågor och meddelarskydd som båda tycker att Christina Åkerman är ute på farligt vatten och att hennes agerande kan leda till kritik från justitieombudsmannen (JO) och justitiekanslern (JK). Alla anställda inom offentlig förvaltning har rätt att vända sig till medierna enligt svensk grundlag.

– Absolut, det skulle resultera i verbal rappning från dem. Det törs jag utlova, säger Nils Funcke, journalist och utredningssekreterare i regeringens Yttrandefrihetskommitté.

Carl Gustaf Spangenberg är juridiklektor vid Uppsala universitet, och han delar Nils Funckes åsikt:

– Jag uppfattar det här som oerhört obehagligt. JO har i beslut slagit fast att man aldrig som chef i offentlig förvaltning får göra uttalanden med anledning av att någon vänt sig till medierna, säger han till UNT.

Christina Åkerman säger att hon inte ångrar något av det som blev sagt vid majmötet.

– Men om det uppfattades som olämpligt är jag den förste att beklaga, säger Christina Åkerman till tidningen.

I ett pressmeddelande från Läkemedelsverket förtydligar generaldirektören sin ståndpunkt så här:

”Med anledning av lördagens artiklar om Läkemedelsverket i en rad tidningar vill jag fortsätta att framhålla att jag och alla vi i ledningen vill ha en öppen dialog och diskussion med alla våra medarbetare. Det finns ingen avsikt från min sida att vilja påverka medarbetarnas rättighet att ha kontakt med media. Vi vill inte heller efterforska källor till artiklar, något som är skyddat av våra grundlagar och som självklart respekteras.