Utredningens uppdrag kommer, efter ett regeringsbeslut under torsdagen, att även omfatta hanteringens av licensläkemedel.

Utredningen ska ge förslag på en ordning för hur apotekskunder ska hämta ut licensläkemedel på vilket apotek som helst oavsett vilket apotek som beviljats försäljningslicensen. Den avgift som det ansökande apoteket i dag får betala ska då beaktas.

Utredningen ska också besvara frågan om det behövs ett nationellt register över beviljade licenser.

Frågan om de nuvarande principerna för vem som utfärdar en ansökan om licens samt vem som betalar avgifter till Läkemedelsverket är ändamålsenliga ska också besvaras. Regeringen undrar vilka för och nackdelar det finns med att föra över kostnaden på den som förskriver läkemedlet.

I uppdraget ingår också att se över hantering och användning av licensansökningar från andra än apotek.

Det här deluppdraget ska redovisas senast i april 2014.