Sahra Barzi på Läkemedelsverket har precis sammanställt de första resultaten från enkätundersökningar om allmänhetens frågor om receptfria läkemedel till tre olika aktörer – sjukvårdsupplysningen 1177, apoteket Medstop och Läkemedelsupplysningen.

– Man ser att kvinnor dominerar, de ställer mer frågor om läkemedel, sade Sahra Barzi, som presenterade några preliminära resultat på Apoteksmässan.

Kvinnor frågar inte bara för sin egen räkning, utan även för sina barn eller äldre anhöriga.

Ungefär 30 procent av frågorna till 1177 handlade om biverkningar.

– Hälften av frågorna handlade om biverkningar som redan hade inträffat. Så allmänheten gjorde rätt val när de ringde 1177.

Enkätundersökningen måste upprepas flera gånger innan resultaten kan sammanställas. Men vissa saker kan man redan nu konstatera. Som att en stor del av frågorna från allmänheten om receptfria läkemedel gäller värktabletter. Läkemedelsupplysningen, LMU, får många frågor om olika kombinationer av läkemedel.

­­– 24 procent av frågorna till LMU om värktabletter rör förvirring angående olika substanser och vilka läkemedel som innehåller vad, sade Sahra Barzi.

”Naproxen och Eox går de att kombinera?” är ett av många exempel, där den som ställer frågan inte vet att de båda läkemedlen innehåller samma verksamma substans.

Allmänheten ställer ungefär samma frågor till 1177 och Läkemedelsupplysningen. Sjuksköterskorna på 1177 känner sig dock besvärade av alla frågor som rör dosering och läkemedel.

­ Många ringer då de står med ett läkemedel i sin hand. Det kan ofta vara efter klockan 20 på kvällen eller på helger när Läkemedelsupplysningen är stängd.