Anders W Jonsson gillar inte att Kronans Droghandel gick ut i media under våren med konstaterandet att en del av kedjans glesbygdsapotek går så dåligt att det kan bli tal om nedläggning nästa år.

– Kronans Droghandels utspel har inte gynnat apoteksbranschen alls, säger han.

Han anser att kedjan haft för dålig koll på hur utspelet skulle tas emot av allmänheten. I stället för att öka förståelsen för att apoteken har det tufft ekonomiskt, hamnade fokus på något annat.

– När man är verksam i den här branschen borde man inte bara vilja kopplas till det snöda vinstintresset, säger Anders W Jonsson, som var med och sjösatte omregleringen i egenskap av politiskt sakkunnig under förra mandatperioden.

Han efterlyser apotekskedjor som ser driften av glesbygdsapotek som en möjlighet till good will.

Andreas Rosenlund, informationsdirektör på Kronans Droghandel, tog attacken med ro.

Andra deltagare i paneldiskussionen som anordnades av Dagens Apotek var Johan Wallér, vd för Sveriges apoteksförening, Lennart Axelsson, tidigare vice vd på Boots Farmacevtföretagarna och före detta förbundsdirektör på Sveriges farmacevtförbund, Inger Erlandsson, chef för apoteksavdelningen på ständigt aktuella Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket, TLV, och Douglas Lundin, chefsekonom på TLV.

Douglas Lundin, TLV, slog ifrån sig kritik mot att myndighetens beslut att inte höja handelsmarginalen stjälper branschen:

– Att lönsamheten är så låg beror inte på TLV och handelsmarginalen, utan på att konkurrensen är så hård, säger han.

Fler citat finns att läsa på Dagens Apoteks Twitter, @dagensapotek.

Anders W Jonsson gillar inte att Kronans Droghandel gick ut i media under våren med konstaterandet att en del av kedjans glesbygdsapotek går så dåligt att det kan bli tal om nedläggning nästa år.

– Kronans Droghandels utspel har inte gynnat apoteksbranschen alls, säger han.

Han anser att kedjan haft för dålig koll på hur utspelet skulle tas emot av allmänheten. I stället för att öka förståelsen för att apoteken har det tufft ekonomiskt, hamnade fokus på något annat.

– När man är verksam i den här branschen borde man inte bara vilja kopplas till det snöda vinstintresset, säger Anders W Jonsson, som var med och sjösatte omregleringen i egenskap av politiskt sakkunnig under förra mandatperioden.

Han efterlyser apotekskedjor som ser driften av glesbygdsapotek som en möjlighet till good will.

Andreas Rosenlund, informationsdirektör på Kronans Droghandel, tog attacken med ro.

Andra deltagare i paneldiskussionen som anordnades av Dagens Apotek var Johan Wallér, vd för Sveriges apoteksförening, Lennart Axelsson, tidigare vice vd på Boots Farmacevtföretagarna och före detta förbundsdirektör på Sveriges farmacevtförbund, Inger Erlandsson, chef för apoteksavdelningen på ständigt aktuella Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket, TLV, och Douglas Lundin, chefsekonom på TLV.

Douglas Lundin, TLV, slog ifrån sig kritik mot att myndighetens beslut att inte höja handelsmarginalen stjälper branschen:

– Att lönsamheten är så låg beror inte på TLV och handelsmarginalen, utan på att konkurrensen är så hård, säger han.

Fler citat finns att läsa på Dagens Apoteks Twitter, @dagensapotek.