Det är Johan Wallér, vd för Sveriges apoteksförening, Thony Björk, ordförande i Sveriges farmacevtförbund, Carina Jansson ordförande Farmaciförbundet, Marie Wedin, ordförande i Sveriges läkarförbund och Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet som enats om ett debattinlägg. De är bekymrade över den kommande läkemedels- och apoteksutredningen: ”Vi är oroliga för att utredningen inte tar chansen att föreslå förbättringar och förenklingar i läkemedelshanteringen och generikasystemet.”

Sedan mer än tio år har stat och landsting arbetat för att ersätta dyra originalläkemedel med billigare kopior. 2009, i samband med omregleringen, skärptes systemet för utbyte av generika. Det var då som det beslutades att vad än läkaren skrev ut till patienten, skulle apoteket lämna ut det som Tandsvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, fastslår är den för tillfället billigaste kopian. TLV ser över generikalistan en gång i månaden.

Det här sparar pengar. Men nackdelarna är uppenbara, anser debattörerna. ”Eftersom många patienter har många olika läkemedel, skapar bytet ofta förvirring. Den aktiva substansen i de olika kopiorna är visserligen densamma, men mellan dem är det mycket som är olika. För patienterna innebär det att läkemedlen de använder byter namn, utseende på förpackning, färg, form och om det levereras i burkar eller blisterförpackningar. Risken för felmedicinering är mycket stor.”

I artikeln hänvisar skribenterna till en studie som visar att 200 000 patienter felmedicinerar varje år till följd av generikasystemet.

Dessutom anser de att generikautbytet innebär svårigheter för läkare, sjuksköterskor och farmaceuter att göra sitt jobb på bästa sätt, då mycket tid går åt till att förklara hur systemet fungerar för patienter och kunder.

Något klart svar på hur systemet ska förbättras och förenklas lämnar inte skribenterna, mer än att framtida förenklingar bör innebära färre byten för patienten och större möjligheter för apoteken att påverka leveransvillkor, lagerhållning och kvalitetskrav.