I en studie genomförd vid Uppsala universitet har kommuninspektörer intervjuats om arbetet med att kontrollera handel med receptfria läkemedel. 15 inspektörer intervjuades under 2010.

I 8 av de 15 kommunerna hade minst en inspektion gjorts vid intervjutillfället. En majoritet av kommunens inspektörer tyckte att Läkemedelsverkets checklista för inspektioner var svår att använda. De flesta avvikelser som upptäcktes var mindre, men två var av allvarligare art. Den ena var underlåtenhet att rapportera försäljningsstatistik och den andra att kommunens representant nekades att göra en inspektion.

Studieförfattarna noterar att endast en kommun hade kontrollerat om försäljningsstatistik rapporterades. De noterar också att ingen av de två allvarliga avvikelserna ledde till någon åtgärd från Läkemedelsverket.

– Vi har i studien sett att kontrollen inte har gått i samma takt som förändringarna i övrigt, säger Annika Nordén-Hägg, en av studieförfattarna och ordförande för Farmacevtförbundets etikråd.

Studien publiceras i tidskriften Research in Social and Administrative Pharmacy.