Det var på ett samrådsmöte med Sofia Wallströms läkemedels- och apoteksutredning för ett par veckor sedan som olika parter möttes och bland annat dryftade åsikter om generikasystemet.

– Det blev uppenbart att vi alla tyckte samma sak och därmed hade en bra grund för en gemensam artikel.Då valde vi att kontakta dem efteråt och se om de ville skriva om detta, säger Johan Wallér till Dagens Apotek.

Vårdförbundet, Sveriges läkarförbund, Sveriges farmacevtförening och Farmaciförbundet gjorde gemensam sak med Sveriges apoteksförening.

– Det här skickar en kraftfull signal både till regeringen och till utredningen. Mycket tyngre än om vi alla gör det på egen hand. Vi utgör ju stora grupper som alla arbetar med läkemedel i sin profession.

Men några mer konkreta förslag till förändring har ni inte kommit?

– Nej. Vi är eniga om att det ska utgå från patientperspektivet, och patientsäkerheten. Men vi har inte gått in på lösningarna. Vi har inte kommit dithän än. Men det är möjligt att vi skulle kunna komma överens om hur det skulle kunna se ut. Förutsättningarna är goda för det, säger Johan Wallér.