Läkemedelsförsäkringen kan ge ersättning till den som blir skadad av en medicin och varje år får cirka 200 svenskar ersättning. Systemet har funnits sedan 1970-talet. De flesta läkemedelsbolag är anslutna. Men inte alla.

Ibland har bolagen som inte är med ett läkemedel med ensamrätt på marknaden. I andra fall ingår läkemedlen i generikautbytet.

Läkemedelsförsäkringen har de senaste åren fått in 25 anmälningar där de drabbade inte har kunnat få någon ersättning på grund av att läkemedelsföretaget inte är anslutet till försäkringen. En ledamot i nämnden, Lena Appelgren (KD), skrivit ett brev till socialminister Göran Hägglund (KD), för att uppmärksamma honom på problemet. I ett svar från en tjänsteman hänvisar man till den pågående läkemedels- och apoteksutredningen, med Sofia Wallström som regeringens särskilda utredare, som kommer att titta på frågan framöver.