Det är företaget Janssen-Cilag AB som har gjort en inbjudan avsedd för svenska läkare om deltagande i ASCO 2012 Genitourinary Cancers Symposium, förlagt till Rosen Shingle Creek i Orlando, Florida. Enligt hotellet centrala Floridas ”nyaste och mest luxuösa mötesplats”, med tillhörande topprankad golfbana och ett fullservice-spa.

Läkemedelsföretagens branschorganisation Lif har en så kallad CO, Compliance officer, som beslutar om en plats för sådana konferenser är godtagbar. I flera tidigare beslut har CO konstaterat att inbjudningar till konferenscenter som är samlokaliserade med golfbanor inte är godtagbara. Praxis är också fastställd av NBL, Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation.

Mot den bakgrunden har informationsgranskningsmannen kommit fram till att inbjudan strider mot artikel 36 i läkemedelsbranschens etiska regelverk.

Företaget agerade snabbt och ställde in arrangemanget för svenska läkare. Men informationsgranskningsmannen anser att det faktum att läkemedelsbolaget kopierat in ett dokument i inbjudan med innebörden att arrangemanget skulle vara förenligt med de etiska riktlinjerna, är en försvårande omständighet. Det kostar Janssen-Cilag AB 90 000 kronor. Ett beslut som företaget överklagar.