Handelsmarginalen ligger kvar efter Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets, TLV:s , översyn. Apoteksmarknaden har nu expanderat med över 300 apotek, utan att försäljningen av receptbelagda läkemedel har ökat. Trots detta uppvisar de flesta apotek ett positivt resultat.

Apotekens handelsmarginal är den ersättning som apoteken får från staten för att expediera receptbelagda läkemedel. I syfte att stimulera apoteksmarknaden i samband med omregleringen 2009 höjde TLV handelsmarginalen.

TLV kommer även fortsatt att se över handelsmarginalen.

- Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de pengar som vi lägger på läkemedel och apotek, säger Gunilla Hulth Backlund, generaldirektör för TLV, i pressmeddelandet.