Sveriges apoteksförening driver frågan om substansnamn på förpackningar. Men lagar och regelverk sitter än så länge i vägen. Men nu har Sveriges kommuner och landsting, SKL, genom ett pilotprojekt, fått möjlighet att testa upphandling av läkemedel i förpackningar med substansnamn. Detta med Läkemedelsverkets goda minne liksom läkemedelsindustrins.

Förpackningstestet har drivits genom Nätverket för säker vård som består av SKL, Patientförsäkringen LÖF, Vårdföretagarna, Sveriges Läkarförbund, Vårdförbundet och Kommunal. I januari 2010 gav nätverket uppdraget åt en arbetsgrupp att ta fram ett förslag.

Nu finns förslagen färdiga och ett exempel på hur en förpackning i projektet kommer att se ut visar vi ovan.

– Förväxlingar är ett enormt problem. Det sker ganska ofta, säger Johanna Palmqvist, vårdutvecklare vid Södersjukhuset i Stockholm som lett arbetsgruppen.

– Det här projektet handlar om slutenvård. Men man kan ju tänka sig i framtiden att det även kommer att handla om den som ska ta ett läkemedel. Jag hoppas att det kommer att ske en förändring i lagen, både nationellt och internationellt, säger Johanna Palmqvist.

Framöver testas pilotupphandling av substanserna cefalosporiner och elektrolyter. Projektgruppen räknar med att det kommer att ta flera år att genomföra förslaget, eftersom pilotupphandlingen först ska utvärderas. Om projektupphandlingen faller väl ut ska projektet utvecklas till alla läkemedel och alla landsting.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tagit över projektet och ska vara sjukvårdens kontakt med Läkemedelsverket, planera och genomföra pilotupphandling och sedan utvärdera och ta ställning till fortsatt införande.

Förpackningarna kommer att användas inom slutenvård, inte mellan apotek och kund.