Att statligt ägda Apoteksgruppen ska avreglera sin centrala service­organisation sades redan i den proposition som låg bakom omregleringen av apoteksmarknaden.

Men när detta ska ske finns det ingen tidsplan för.

Nu tycker dock de lokala företagare som äger apoteken inom Apoteksgruppen att det är dags. På medlemsrådets årsmöte för några veckor sedan beslutades att ägarna inom gruppen ska arbeta för att starta ett eget serviceföretag.

Ordförande för medlemsrådet inom Apoteksgruppen är Mats Winterfeldt, som äger fyra apotek på olika håll i landet.

– Nu har många av oss drivit apotek i snart två år och är mogna för att ta över från statens trygga famn, säger han.

Mats Carlheim, som äger två apotek inom företaget, ett i Ljungsbro och ett i Linköping, är också av den åsikten.

– Vi är självständiga köpmän och vet själva hur vi vill utveckla verksamheten utifrån våra behov, säger han.

Varken han eller någon annan av de apoteksidkare som Dagens Apotek har talat med riktar någon direkt kritik mot Apoteksgruppen och dagens organisation. Men det finns en tro på att en organisation ledd av entreprenörerna själva skulle anpassas mer till deras förutsättningar.

– Det är professionellt skött i dag, men nu vi vill gå vidare, säger Mats Carlheim.

Ägarna inom gruppen betalar i dag tre procent av omsättningen i avgift till Apoteksgruppen Sverige AB som är servicebolag åt entreprenörerna.

– Men vi vet inte vart pengarna går. Ett eget servicebolag skulle ge oss mer inflytande och en ledning som förstår småföretagarnas villkor bättre, säger Lotta Fors, som äger två apotek i Stockholm och ett i Luleå.

Mats Winterfeldt håller med.

– Jag kan inte uttala mig för alla men det finns ett tomrum där vi undrar hur pengarna till serviceorganisationen används, säger han.

Att förändra ägarbilden inom Apoteksgruppen är inget som görs i ett nafs, det är apoteksägarna väl medvetna om.

– Jag tycker att det är ett signalvärde i att vi nu lyfter frågan själva och visar staten att tiden är mogen för oss att ta över, säger Mats Winterfeldt.

Hur det gemensamma service­organet ska se ut i framtiden är ­något som nu ska utredas. Mats Carlheim tycker att ICA:s organisation är en förebild.

– Jag vill se ett samägt bolag som vi själva äger och driver, som vet hur vi småföretagare vill ha det.

På Apoteksgruppen Holding AB, som är moderbolag för koncernen, vill ingen kommentera ägarnas initiativ för förändringar i ägarbilden utan hänvisar till departementet.