– Tyvärr upplever många att möjligheterna att arbeta som professionell läkemedelsrådgivare, som farmaceut, har försämrats efter omregleringen. Det är också de signaler vi får, säger Kristina Niemi, förbundsdirektör för Sveriges farmacevtförbund efter att ha tagit del av Statskontorets rapport.

– För oss är det oerhört bekymrande. Det är viktigt att det finns apotekspersonal som har möjlighet att fokusera på läkemedelsrådgivning och det bygger på att personalen har tid till kundmöte. All tid kan inte gå åt till att diskutera prisbilden och utbytet, eller varför ett läkemedel inte finns i lager.

Möjligheten till kompetensutveckling har också varit en av förbundets viktigaste frågor under avtalsrörelsen. Även den möjligheten upplever apotekspersonal har försämrats enligt rapporten.

– På allt för många apotek minskar kompetensutveckling inom det farmaceutiska området. Man har i stället lagt väldigt mycket tid på kompetensutveckling inom försäljning och om aktörens varumärke.