Vilka slutsatser kunde ni dra i uppsatsen?

– Vi utvecklade en modell för samhällsekonomiskt optimal lokalisering av apotek i Sverige, där hänsyn tas inte bara till hur många personer som bor i olika områden utan även till transportkostnader. Resultatet visade att det är för få apotek i norra Sverige.

Var det något i resultaten som förvånade er?

– Det var att före omregleringen var det inte heller en optimal fördelning av apotek. Vi hade en föreställning om att man under monopoltiden såg till att det skulle vara en jämn fördelning i hela landet som tog hänsyn till behovet av apotek, men så var det inte enligt den modell som vi tog fram.

Ni lade fram uppsatsen vid Linköpings universitet. Hur har ni märkt av omregleringen i Linköping?

– Det man har märkt är den otroligt snabba etableringen, det har kommit många nya apotek på kort tid. Man märker också att de försöker locka konsumenter på andra sätt än bara med läkemedel. Sedan är det åtminstone ett nyetablerat apotek som redan slagit igen, vilket kan visa på ett tuffare klimat på marknaden.