Under våren drog Sveriges farmacevtförbund i gång de första aktiviteterna med sina nya regionala samordnare.

– Vi såg att organisationen hade blivit omodern och byråkratisk. Vi har tagit reda på vad medlemmarna vill ha och har nu infört regionala samordnare i stället för de gamla kretsarna, säger Ritha Liljenmalm, central regionsamordnare på Farmacevtförbundet.

Omorganisationen är ännu i en startfas och formerna för hur det ska fungera är inte helt utarbetade än. Planen är att varje län ska ha en regional samordnare med uppgift att ordna medlemsmöten, ta hand om nya medlemmar och lyfta yrkesfrågor.

– Hittills har samordnarna mötts entusiastiskt från medlemmarna. Nu har vi samordnare i 8 av 24 län och under hösten kommer vi att ha kampanjer för att rekrytera fler, ­säger Ritha Liljenmalm.

I några av de län där verksamheten kommit igång har möten arrangerats under våren.

I Skåne blev det ett besök av förbundsordföranden Thony Björk, som pratade om nollvisionen för läke­medelrelaterade problem. Det var det första medlemsmötet för den ­regionala samordnaren Lisa Ekstrand.

– Jag hoppas att vi ska kunna lyfta vår kunskap och öka yrkesstolt­heten hos alla farmaceuter. Responsen från medlemmarna är viktig för att vi ska kunna ta till vara på deras intressen, säger Lisa Ekstrand som till vardags arbetar som ambulerande farmaceut på Apoteket AB i Öresundsregionen.

Under hösten har hon bland ­annat planer på ett yrkes­etiskt seminarium.

Henrik Cam, apotekare på Läkemedelsverket, är regional samordnare i Uppsala.

– Jag ser våra möten som en viktig mötesplats för att utbyta erfaren­heter och hoppas att alla farmaceuter tar chansen att engagera sig för vårt yrke, säger han.

Henrik Cam tycker att det är viktigt att diskutera frågor om vad ­legitimationen betyder och han stödjer Farmacevtförbundets satsning på att stärka sin ställning som en organisation för professionen. Hans första insats som regional samordnare blir i september då även Uppsala får besök av Thony Björk.

De regionala samordnarna får ingen lön för sitt uppdrag men Farmacevtförbundet betalar ut en symbolisk summa för att täcka vissa extra­kostnader. 

– Från förbundets sida vill vi hjälpa samordnarna så mycket som möjligt, men det viktigaste är engagemanget från våra medlemmar, att de talar om vad de är intresserade av, säger Ritha Liljenmalm på Farmacevtförbundet.