Rickettsia helvetia är inte på långt när lika känd som borrelia. Ändå verkar det som att uppemot var sjätte fästing kan bära på den tyfusliknande bakterien. Nu visar en ny svensk studie som publiceras i European journal of clinical microbiology and infectious diseases att många borreliapatienter i själva verket bär på rickettsia helvetica eller båda fästingsmittorna samtidigt.

– En praktisk slutsats av vår studie är att det vid misstäkt fästingsmitta i många fall finns skäl att testa också för rickettsia helvetica. Det gäller i synnerhet när patienterna har tydliga sjukdomssymtom, men proverna inte visar några tecken på borrelia, säger Kenneth Nilsson, överläkare vid Akademiska sjukhuset och Falu lasarett, till Upsala Nya Tidning.

Två grupper av patienter, en från sydöstra Sverige och en från Uppsala län, som har sökt vård för misstänkt borrelia har undersökts i studien. Blodprover från 365 patienter genomsöktes efter antikroppar mot den tyfusliknande bakterien. I ungefär vart tionde prov fanns antikroppar, antingen som ett minne från en tidigare infektion eller som tecken på en pågående.

I hälften av dessa prover fanns även antikroppar mot borrelia.

Andelen med rickettsia helvetica var ungefär lika hög i båda geografiska grupperna.

Patienterna hade symtom som feber, muskelvärk, huvudvärk och ledvärk. Dessutom förekom det typiska tecknet på borrelia – stora runda hudutslag – även hos de som var smittade med rickettsia helvetica. Det är dock oklart om hudutslagen orsakats av den tyfusliknande bakterien eller om patienterna också var smittade med borrelia men ännu inte utvecklat antikroppar.

 

Se abstract till studien:

A Lindblom med flera. Seroreactivity for spotted fever rickettsiae and co-infections with other tick-borne agents among habitants in central and southern Sweden, European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, Online First™, 8 September 2012