Strama Norrbotten har tidigare utfört en liknande idé och den nya appen från Strama Stockholm är en vidareutveckling av den. I appen kan man söka efterrekommendationer om val och dosering av antibiotika. Den kan komma väl till pass för stockholmarna använder fortfarande mest antibiotika i landet.

Appen innehåller även generella råd om antibiotikabehandling och när man kan avstå från att använda dem. Den kan laddas ner genom att söka på Strama på gGoogle play eller Itunes appstore, eller också kan den laddas ner direkt med QR-koder.