Socialdepartementet förslår i en skrivelse att det statliga företaget Apotekens Service ombildas till en myndighet. I ett pressmeddelande från Apotekens Service ställer man sig positiv till förslaget.

- Det är positivt att vårt arbete med att ansvara för infrastrukturen i samband med apoteksomregleringen har uppmärksammats, och att Socialdepartementet ser potentialen i att verksamhetsmodellen används än mer. En förutsättning för detta är att bolaget erhåller nationell legitimitet, vilket omvandlingen till myndighet innebär, säger Ylva Hambraeus Björling, vd på Apotekens Service.

Förslaget om en ny infrastrukturmyndighet för vård och apotek är ute på remiss och i dag fredag är sista dagen remissinstanserna har på sig att komma med synpunkter.

I Apotekens Service uppgifter ingår bland annat att ansvara för läkemedelsstatistiken i Sverige.