Strax efter omregleringen av apoteksmarknaden sjönk antalet lex Maria-anmälningar drastiskt. Under 2010 hade Socialstyrelsen 20 anmälningar att hantera som gällde händelser på apotek. Året dessförinnan var de över dubbelt så många – 45 stycken.

Men nu har trenden vänt. Förra året gjordes 42 lex Maria-anmälningar från apotekssidan som gällde exempelvis expediering av fel läkemedel, rätt läkemedel till fel person eller angivande av fel doser.

– Man måste ju ha en organisation för att skicka in lex Maria-anmälningarna. När de nya apoteken får en vana att göra utredningar så blir de bättre och bättre, konstaterar Lars Asteborg, tillsynssamordnare på Socialstyrelsen.

För att försäkra sig om att de nya apotekskedjorna och de enskilda apoteken faktiskt känner till att de har en anmälningsskyldighet och vet hur man går till väga har Socialstyrelsen nu gått ut med en särskild skrivelse.

– Vi tar ett språng mot framtiden och hoppas att vi får in mer lex Marior. Marknaden börjar ju bli mer mogen nu och allting börjar falla på plats på ett annat sätt, säger Lars Asteborg.

Redan vid fjolårets anmälningar fanns fler apotekskedjor och enskilda apotek representerade jämfört med året innan. Av anmälningarna för 2011 kom sju stycken från Apoteket AB, nio från Apotek Hjärtat, fyra från Cura-apoteket och lika många från Medstop. Apoteksgruppen skickade in åtta lex Maria-anmälningar.  Även Vårdapoteket, Sjukhusapoteket, Dosapoteket, Apoteket Partner och Apoteket Farmaci bidrog med anmälningar.

Socialstyrelsen räknar med att apoteken redan har utrett händelsen och redovisat vilka åtgärder som krävs i sin anmälan. Socialstyrelsen tar sedan ställning till om det krävs ytterligare utredning eller åtgärder.