Sedan den 1 januari 2011 är apotekare och receptarier skyldiga att anmäla personer som de misstänker skriver ut läkemedel på ett felaktigt sätt. Dagens Apotek har granskat samtliga sådana anmälningar som kommit in till Socialstyrelsen sedan den nya lagen började gälla och till den 31 juli i år, totalt 28 stycken.

Hittills har Socialstyrelsen ­tagit beslut i nio fall. En anmälan är ända från mars 2011, men saknar fort­farande beslut.

Birgitta Hagström, under sommaren tillförordnad avdelningschef för Socialstyrelsens tillsyn, berättar att det finns flera förklaringar till att det saknas beslut i flera ärenden.

– En är att sådana här ärenden generellt sett tar ganska lång tid att handlägga för vi behöver få in en mängd handlingar. Ett annat är att vi har ett stort antal klagomål från enskilda och de har haft högsta prioritet under 2012, säger hon.

Om en läkare kraftigt missbrukar sin förskrivningsrätt, är det då inte viktigt att snabbt utreda det?

– Ja, det är det. Men vi lämnar inte de här ärendena därhän för vi gör alltid en första bedömning och tar ställning till hur fallen bör prioriteras.

Socialstyrelsen kan i allvarliga fall skicka ärenden vidare till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd som kan besluta om inskränkt förskrivningsrätt eller indragen legitimation.

Det har inte skett i något av de fall där farmaceuter anmält och där det finns beslut. Dessa nio ärenden har antingen lett till viss kritik eller avslutats utan åtgärd.

Av de anmälningar som gjorts kommer flera från samma farmaceuter. Frågan är om skyldigheten att anmäla misstänkta fel är så känd bland farmaceuter.

Birgitta Hagström ser ändå lagen som en stor förbättring.

– Tidigare var det mer detektiv­arbete för oss, då kunde vi misstänka överförskrivningar utifrån information vi fått i lex Maria-ärenden eller andra klagomål, säger hon.

En av dem som har anmält är apotekschefen Catharina Engberg, som gjort tre anmälningar sedan 2011. Hon tycker att det var enklare förr.

– Jag kontaktade Socialstyrelsen när jag såg något fel även innan den nya lagen började gälla. Då kunde man bara ringa, nu ska man skriva en anmälan, säger hon.

Hur tänker du kring läkarna som du anmäler? Det kan ju vara för­ödande för dem att eventuellt förlora förskrivningsrätten.

– Jag tänker att en läkare som skriver ut över 2 000 sömntabletter till sig själv eller till sin patient på ett år inte tar sitt ansvar. Om en person tar så många tabletter behöver hon eller han hjälp och då bör Socialstyrelsen ingripa.