– Det är nästintill omöjligt att klara en högre direktexpedition. Oftast handlar det om restnoterade produkter från leverantören. Då är det svårt för oss att leverera, säger Eva Fernvall, varumärkesdirektör på Apoteket AB.

Kan inte fler kunder få sitt läkemedel direkt?

– Visst ska vi utveckla oss. Men förväntningarna ligger på en nivå som är omöjliga att leva upp till. Jag tror att omregleringen inte var något som kunderna efterfrågade. Då hittar man brister, som säkert fanns tidigare, men som kvarstår. Och så gör man det till att det är en försämring, säger Eva Fernvall.

Men från apoteken hör man ofta att stopp- och leveranstider från läkemedelsleverantörerna har förändrats och försämrat situationen?

– När det bara var vi på marknaden, så hade vi avtal med Tamro och Oriola KD om leveranstider och stopptider. Det har vi inte längre. Det är möjligt att det innebär att kunden måste be om sitt läkemedel tidigare på dagen.

Johan Wallér, vd för Sveriges apoteksförening, håller med om att apoteken har svårt, nästan omöjligt, att leva upp till kraven i lagen.

– Vi tycker att vi borde få förutsättningar att göra ett bra jobb och leverera läkemedel inom det regelverk som vi ska följa. Men det ser inte likadant ut i alla leden. Man har omreglerat apoteksmarknaden men inte leveransmarknaden.

Kan det bli ännu färre än 5 – 7 procent som inte får sitt läkemedel direkt?

– Ja, det tror jag. Det handlar framför allt om att ha rätt läkemedel inne. Men med generikasystemet har vi förtvivlat svårt att verkligen ha de läkemedel vi ska ha inne.