Tamro AB skriver i ett meddelande till sina leverantörer att de har fått reda på att Apotek Hjärtat kontaktat flera av Tamros leverantörer med krav på förändrad distributionsstruktur.

Apotek Hjärtat uppger, så vitt Tamro förstår, att leverantörerna måste förändra den nuvarande strukturen och ta emot order direkt från Apotek Hjärtats apotek och skicka fakturor för leveranser till kedjans apotek.

I sitt brev försöker Tamro klargöra de lagliga förutsättningarna för läkemedelsdistribution och skriver bland annat: ”Ni har som läkemedelsleverantör rätt att själv besluta om hur era produkter ska distribueras till apotek. Ni har därmed rättighet att utse en logistikpartner som lagerhåller och distribuerar era produkter på ett samordnat och effektivt sätt. Det är på det sättet ni har valt att hantera distributionen i dag.”

Tamro poängterar att leverantörerna inte har någon skyldighet att förändra distributionsmodellen som gäller. ”Apotek Hjärtats apotek kommer, precis som tidigare, beställa och erhålla leveranser från Tamro inom ramen för ert nuvarande avtal med Tamro.”

Logistikföretaget bjuder nu in leverantörerna till möten för att diskutera frågan. Men vd:n för Tamro vill inte gärna kommentera brevet, som av misstag lagts ut på öppet på nätet i samband med en felsändning av inbjudan till träffen. 

– Det här är ingen debatt jag vill föra offentligt. Det här brevet kom ut av misstag. Jag har inget mer att säga än det vi ger uttryck för i brevet. Vi står för det, säger Hans Wahlén.