Redan sommaren 2010 beslutade Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, att Kronans Droghandel inte fick lov att låta sina kunder registrera medlemspoäng för köp av läkemedel som ingår i förmånen.

Efter ett visst antal poäng fick kunden en värdecheck. Det innebär en rabatt på läkemedel inom läkemedelsförmånen, något som är förbjudet enligt lag.

Sedan har ärendet överklagats till förvaltningsrätten i Stockholm, som gav TLV rätt. Därefter har kammarrätten gått på samma linje. Sista instansen – Högsta förvaltningsdomstolen – har nu nekat Kronans Droghandel ett prövningstillstånd. Det betyder att målet har nått vägs ände.

Redan för två år sedan sorterade Kronans Droghandel bort köp av läkemedel inom läkemedelsförmånen från poängregistrering på Medmera-kort som är renodlade medlemskort. Nu måste man ändra förfarandet för Medmera Visa, ett kreditkort där medlemspoäng registreras automatiskt oavsett vad kunden handlar.