Det är Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova, som ligger bakom den rapport som beskriver Astra Zenecas betydelse för Sverige och den svenska Life Science-industrin.

Enligt rapporten blir konsekvenserna av nedläggningen flera och omfattande: sysselsättningen inom Life Science kommer att gå ner. Många av dem som tidigare arbetat inom industrin kommer sannolikt att få byta bransch och jobb. Dessutom tror Vinnova att attityden till arbetsmarknaden inom Life Science kan förändras på längre sikt och möjligen förlora sin attraktivitet.