Samtidigt blir hon divisionschef för onkologi i Norden och Baltikum, meddelar läkemedelsbolaget.

Anna-Kaija Grönblad är civilekonom och har arbetat på Sanofi sedan 1998. Hon har sedan dess haft många chefspositioner inom olika terapiområden.