Det var på håret. Men Apoteket AB:s marknadsandel hade sjunkit något enligt KPMG, precis som Apoteket själva har kommit fram till i sin årsredovisning. Med en marknadsandel på 35,6 procent ligger Apoteket AB strax under den satta maxgränsen för nyetableringar – 36 procent.

Apoteket har tre, fyra apotek som skulle startas, men som stoppades i samband med de nya ägardirektiven.

– Vi kan inte svara på det i dag, om dessa apotek kommer att öppnas. Vi ska föra en fortsatt dialog med ägarna. Bara för att KPMG har kommit med sin rapport så trycket inte vi på startknappen, säger Eva Fernvall, varumärkesdirektör för Apoteket AB.

Så det spelar ingen roll att rapporten ger klartecken?

– Det är alldeles för tidigt att dra slutsatser. Vi har inte så mycket fokus på att öppna nytt, utan på att utveckla våra befintliga apotek. Vi får titta igenom det här och göra en avvägning.

Socialdepartementet lämnar över KPMG:s rapport till näringsdepartementet.