Till skillnad från Kronans Droghandel, ser Apotek Hjärtat i dagsläget ingen anledning att flagga för risk för nedläggningar av apotek i glesbygd. Apotekskedjan köpte flera apotek på mindre orter i samband med omregleringen, varav flera är klassade som glesbygdsapotek och därför skyddade fram till mars nästa år genom ägardirektivet.

– Vi har inga sådana planer. Jag tror att det ser annorlunda ut för oss jämfört med den bild jag får från andra håll, säger Erika Burlin Hellman, tf presschef på Apotek Hjärtat.

Hur går det för era glesbygdsapotek?

– Det går lite olika men jag har ingen kommentar till det.

Känner du igen glesbygdsproblematiken som beskrivs?

– Det finns ju branschgemensamma utmaningar på glesbygden, som kompetensförsörjningen. Det är viktigt att vi ska kunna attrahera arbetstagare till glesbygden. Den problematiken delar vi alla.

Hur lockar man medarbetare? Högre lön?

– Nej, det vill jag inte gå in på. Medarbetaren köper en helhetsbild av ett företag, säger Erika Burlin Hellman.

Kronans Droghandel anser att man bör införa en särskild ersättning till glesbygdsapotek. Hur ser Apotek Hjärtat på en sådan?

– Frågan om ersättning är inget vi har tagit ställning till.