– Utvecklingen tyder på att konsumenterna i allt större utsträckning kan särskilja de olika apotekskedjorna från varandra – och att man nu har ganska bra koll på vilken kedja det egna lokala apoteket tillhör, säger Jessica Hedlund på konsultföretaget Blue Carrot till tidningen Market på nätet.

Blue Carrot gör det så kallade apoteksindexet tillsammans med undersökningsföretaget Nepa. I mars fick 656 personer frågan ”Vilken apotekskedja besökte du senast?”. Denna månad visste 79 procent detta, vilket innebär att kännedomen om apoteken ligger på den högsta nivån sedan omregleringen.

Deltagarna fick också svara på frågan ”Vilka apotekskedjor känner du till?”. Det fanns inga svarsalternativ, vilket innebär att de tillfrågade själva fick dra sig till minnes vad företagen heter.

Allra flest, 53 procent, nämnde Apoteket AB. Strax därefter kom Apotek Hjärtat med 49 procent samt Kronans Droghandel med 46 procent. Det är ungefär samma nivåer som i tidigare undersökningar.

– De flesta kedjor, med visst undantag för Apoteket AB, har dragit ned på kommunikationen i massmedia, och det gör att vi inte riktigt ser de stora svängningar i kännedom som vi ibland gjorde för ett år sedan, säger Jessica Hedlund till Market.