De 220 tjänster som försvinner från Apoteket AB är början på en större neddragning.

I går berättade Dagens Apotek att Apoteket AB kapar 220 tjänster. De tjänster som kommer att tas bort är så kallade stödjande funktioner.

– Det kan exempelvis handla om olika administrativa funktioner som vi har i hela landet, säger Maria Cserhalmi Andersson, pressansvarig på Apoteket AB.

Hon uppger att det inte är klart vilka tjänster som försvinner. I går blev det också känt att Apoteket AB ska lägga ner fem dosapotek.

Ingår tjänsterna som försvinner på dosapoteken i de 220 befattningar som tas bort eller utgör de ytterligare nedskärningar?

– Nej, det sker utöver de här tjänsterna.

Hur många av de som arbetar på dosapoteken som kommer behöva sluta på Apoteket AB är ännu oklart och ska föregås av fackliga förhandlingar.