– Boots får ju tala för sig själv förstås, men jag uppfattar att Boots har studerat villkoren nu. Man är väldigt intresserad av den svenska marknaden. Men å andra sidan är lönsamheten för dålig för att satsa i stor skala, säger Lennart Axelsson.

– Att det kommer nu beror väl på att TLV offentliggjorde i sin rapport att man tycker att lönsamheten är god inom apoteksområdet, vilket de väl är ensamma om. För småföretagarna handlar det ju om att klara livhanken.

Lennart Axelsson lämnade sin post som vice ordförande i Boots farmacevtföretagarna i vintras. Anledningen var att han inte fick gehör för sin bild av hur Boots koncept skulle utvecklas i Sverige.

– Jag ville att vi skulle utöka finansieringen och göra en mer aggressiv satsning. Utan det kände jag att det inte gick att utveckla verksamheten. Jag hade hoppats att Boots skulle ha lite större uthållighet. Det är ju ett gigantiskt, globalt företag med stora resurser. De kunde ha ställt upp med lån och bankgarantier till franchiseföretagarna, säger Lennart Axelsson.

Varför väljer man att inte göra det?

– De resonerar som så det finns väsentligt bättre avkastning på verksamhet i andra länder än i Sverige.

Liksom de flesta andra bedömare tror Lennart Axelsson att den svenska marknaden står inför en konsolidering.

– Inom tre år har Sverige oligopol-problematik. Frågan är om vi vill ha det. Ingen har sagt ja än. Politikerna har mångfald som mål. Men man kan inte bara sätta upp drömmål, utan att komma med faktiska åtgärder.

Vad tänker du dig för åtgärd?

–  De stöd vi har måste kompletteras med ett riktat stöd till småföretagare inom apoteksbranschen. Det handlar om ett riktat lån på en miljon kronor, mer behöver det inte vara, som komplement till andra lån och egeninsatser.

– Jag märker ju att folk drar öronen åt sig. Varför satsa på att starta ett eget apotek när man kan ta ett jobb som anställd och få en bra löneutveckling?