Omsättningen för apoteken som är anslutna till Apoteksgruppen är ungefär densamma under första halvåret 2012 som den var under samma period förra året. I år ligger den totala omsättningen hos de 156 apoteken på 1 728,4 miljoner kronor, en minskning med 40,8 miljoner kronor. Rörelseresultatet är också något mindre för det första halvåret i år, 76,6 miljoner kronor, jämfört med 83,8 miljoner kronor förra året, uppger Apoteksgruppen i ett pressmeddelande.

Vd Eva-Britt Gustafsson konstaterar att konkurrensen är fortsatt hård och att småföretagarna har det tufft med ”för låg lönsamhet trots stort kostnadsfokus i verksamheterna”.

Apoteksgruppen i Sverige Holding AB är företaget som har i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att leverera tjänster till de anslutna apoteksägarna, det sista genom dotterbolaget Apoteksgruppen i Sverige AB.  Apoteksgruppen i Sverige Holding AB redovisar en vinst på 30,5 miljoner kronor för första halvåret. Motsvarande period förra året var resultatet minus 24 miljoner kronor.

130 av 151 apotek har sålts och överlämnats till en ny ägare. Det finns 21 apotek kvar att sälja och åtta av dessa säljs troligen under året.