Det krävdes några försök innan paret Cathrine Frosth och Kaj Westerholm lyckades komma över sitt första apotek. Men sen gick det undan. Idag driver de ett eget litet apotekskluster med fem apotek på lika många orter.

–­Det var en lång process. Vi blev intresserade först via Farmacevtföretagarna redan på den tiden då klustren skulle ut till försäljning. Då anmälde vi som en del av Farmacevtföretagarna vårt intresse för ett apotek, men vi fick inget kluster i slutändan.

Efter det fanns det planer på att öppna ett Boots-apotek i Västerås, men Cathrine Frosth och Kaj Westerholm drog sig ur och började i stället snegla på Apoteksgruppens apotek. Det första apoteket i Rättvik togs över i maj år 2011.

De senaste apoteken är Kronan i Filipstad, Ulven i Molkom och Humlan i Storfors som de tog över i juni. 

Att driva fem apotek på lika många orter, och samtidigt bo på en sjätte ort innebär inga problem, enligt Cathrine Frosth.

–Det är viktigt att ha bra apotekschefer som är självständiga. Man behöver inte vaka över dem hela tiden om de är bra chefer, säger hon.

Genom att centralisera vissa arbetsuppgifter kan de dra fördelar av stordriften, till exempel genom att lägga schemat för flera apotek centralt. Personalen kan också tänka sig att jobba på flera apotek inom klustret.

­Entreprenörskapsandan har hängt med länge. Cathrine Frosth har en bakgrund i läkemedelsbranschen, bland annat har hon varit med om att ha drivit upp ett amerikanskt bolag från ”scratch”, säger hon.

–Då hade jag flera olika roller i företaget, och det har präglat mig. ­Jag tror att jag vill ha en inblick i alla led. Jag har jobbat på det sättet så länge så det känns bara som en utmaning.

Detta är främsta anledningen till att hon vill driva apotek.

­­–Du kan själv styra den inriktning och profil som du vill att ditt företag skall ha produkt och tjänstemässigt.

Nästa steg för apoteksduon är att bygga om apoteket i Falun så att det blir större. Men planer på fler apotek finns inte just nu.

­– Men det vet man ju aldrig vad som kan hända. Det beror på vilka affärsmöjligheter man ser. Men nu måste vi landa lite i det vi har, säger hon.