Försäljningen av ägglossningstester har fyrfaldigats de senaste tio åren, uppger Dagens Nyheter. 2002 såldes cirka 20 000 tester medan det under det senaste året har sålts 80 000.

Anledningen till intresset tros vara att blivande föräldrar i genomsnitt har blivit äldre och känner större behov av att planera barnalstrandet, när de väl har bestämt sig för barn.