I januari 2011 publicerade svenska forskare en omdiskuterad studie som pekade på en skillnad i hjärtsviktpatienters överlevnad beroende på vilken typ av angiotensinreceptorblockerare (ARB) de behandlades med.

Enligt den svenska studien skulle ARB-läkemedlet kandesartan här ha en fördel jämfört med det oftare förskrivna ARB-läkemedlet losartan, se länk här till höger.

Men det verkar inte stämma, enligt den nya studien från Danmark. Här var överlevnaden i stället ungefär den samma bland totalt 6 479 analyserade patienter oberoende av vilket av de två läkemedlen de behandlades med.

Patienter som fick en lägre dos av losartan hadedock sämre överlevnad än dem som fick kandesartan.

Forskarna bakom den danska studien poängterar att de justerat sin analys för fler faktorer som kan ha påverkat resultatet, jämfört med den svenska studien, som till exempel annan sjuklighet och annan samtidig läkemedelsbehandling.

Läs abstract till studien: