Varje år kasseras drygt 1 500 ton läkemedel i Sverige. Större delen, 80 procent, av kassationen sker i användarledet och den stora majoriteten finns i öppenvården.

Den viktigaste anledningen till att läkemedel kasseras i den här gruppen är att behandlingen avbrutits eller att patienten har avlidit. Och det är en liten del av patienterna, 12,5 procent, som svarar för hälften av den totala mängden återlämnade läkemedel till apotek för destruktion. De flesta är över 70 år och har en omfattande läkemedelsbehandling.

Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att komma med förslag till hur kassationen av läkemedel ska minskas, för att samtidigt minska läkemedlens påverkan på miljön. Nu har förslagen gått ut på remiss.

Läkemedelsverket vill bland annat att läkemedelsförmånen utreds med fokus på dess konsekvenser för kassationen. Dessutom vill Läkemedelsverket, bland annat med anledning av apotekens synpunkter, att formerna för det generiska utbytet ska utredas. Enligt apoteksaktörerna leder bestämmelserna till att läkemedel kasseras i onödan vid byte av periodens vara.

Läkemedelsverket vill också att vården och apoteken särskilt riktar sig till patienter med omfattande läkemedelsbehandling.

Därtill vill Läkemedelsverket att kampanjer riktade till allmänheten återupprepas med jämna mellanrum för att förmå folk att bara köpa ut ordinerade läkemedel som faktiskt kommer att användas.