I Lancet Neurology redovisar Bruno Vellas, verksam vid universitetet i Toulouse, med kollegor nedslående resultat för alla som hade hoppats att ginkgo biloba trots allt skulle visa sig ha en skyddande effekt mot demenssjukdom.

Ginkgo biloba är ett av de mest sålda örtpreparaten i Sverige. De sägs öka blodcirkulationen i kroppen, hjälpa mot dåligt minne och trötthet, förbättra koncentrationsförmågan och skydda mot demens. Men den nya studien, där 2 854 fransmän över 70 år lottades till att ta antingen 120 milligram ginkgo biloba-extrakt dagligen, eller placebo, i fem års tid visar inte på någon skyddande effekt för örtmedlet.

Samtliga deltagare var friska när studien inleddes, men de hade alla spontant talat med sin läkare om att de upplevde problem med minnet.

Totalt drabbades 6 procent i interventionsgruppen av alzheimer efter fem års uppföljning, jämfört med 7 procent i kontrollgruppen. Skillnaden var inte statistiskt signifikant.

Forskarna fann inte heller några skillnader mellan grupperna när det gällde risken att dö eller drabbas av stroke under femårsperioden.

För några år sedan visade den amerikanska så kallade GEM-studien, publicerad i Jama, på liknande resultat som den studie som nu presenteras. Ändå är det värt att fortsätta att utvärdera ginkgo biloba i långtidsstudier, skriver Vellas med kollegor. Bara tre preventionsstudier har gjorts hittills när det gäller alzheimer – en sjukdom där förekomsten av antalet drabbade väntas fyrfaldigas till 2050. Behovet av möjlig prevention är stort. Om det gick att skjuta upp insjuknandet med bara några få år så vore mycket vunnet.

En svaghet med studien är att färre deltagare än väntat drabbades av demens, konstaterar forskarna. Dessutom var urvalet förmodligen inte helt representativt för befolkningen, eftersom det ofta är relativt välutbildade personer som väljer att tacka ja till att medverka i en vetenskaplig prövning.

Läs abstract: