Det är internationellt forskarlag som följt upp 1 195 patienter som lottats till Zytiga (abirateron) eller placebo. De som fick Zytiga (abirateron) levde i snitt 15,8 månader, jämfört med 11,2 månader för dem som fått placebo.

Därmed förbättrades överlevnaden något i Zytiga-gruppen, jämfört med den första analysen av studien, där överlevnadsvinsten var 3,9 månader, se artikel här intill.

Samtliga patienter i studien hade slutat svara på konventionell hormonbehandling och cellgiftet docetaxel.

Undersökningen, som låg till grund för godkännandet av läkemedlet, har finansierat av företaget Janssen.

Zytiga har varit på tapeten i Sverige sedan Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i maj nekade subvention för läkemedlet, på grund av bristande kostnadseffektivitet.

Läs abstract: